Quy trình sản xuất muối sức khỏe độc quyền Nanosalt

Công ty TNHH ABACA Việt Nam được Vua sáng chế Hồ Xuân Vinh sáng lập, để thực hiện sứ mệnh ứng dụng KHCN vào chế biến sâu nghề muối truyền thống của Quỳnh Lưu, nơi có hơn 600ha cánh đồng muối phơi cát và 10.000 diêm dân còn sống với nghề. Với ứng dụng 3 sáng chế công nghệ Phân tách đa tầng khoáng biển, Nanosalt đã trở thành thương hiệu muối sức khỏe đầu tiên của cả nước trong chế biến sâu nghề muối, tạo ra những sản phẩm muối: “Sạch – An toàn – Sức khỏe”
Nhờ đó, đội ngũ Nanosalt đã giúp đỡ quê hương duy trì và phát huy nghề muối truyền thống, tăng thêm thu nhập cho bà con diêm dân, tạo ra giải pháp sức khỏe tim mạch cho cộng đồng dân cư Việt Nam.

Quy trình sản xuất muối Nanosalt độc quyền tại Việt Nam

Trả lời